سازی ,برنامه ,نمره ,نظری ,ارزشیابی ,عملی ,برنامه سازی ,جدول ارزشیابی

جدول ارزشیابی دروسبرنامه سازی 1 و 2 و 3 رشته کامپیوتر شاخه فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 95-94

هر سه کتاب:

واحد نظری: 2 - واحد عملی: 1

ساعت نظری: 4 - ساعت عملی: 4

نمره نظری: 8 - نمره عملی: 12

مدل ارزشیابی: 4-1

نمره قبولی: 12

 نوع آزمون: داخلی

برنامه سازی 1

برنامه سازی 2

برنامه سازی 3

منبع اصلی مطلب : گروه کامپیوتر حرفه ای استان اصفهان
برچسب ها : سازی ,برنامه ,نمره ,نظری ,ارزشیابی ,عملی ,برنامه سازی ,جدول ارزشیابی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جدول ارزشیابی دروس برنامه سازی